• Godziny otwarcia biblioteki:

    Poniedziałek 8.00-15.00

    Wtorek 8.00-15.00 

    Środa 8.00 -14.45

    Czwartek 11.10-15.10 (dzień wewnętrzny)

    Piątek 8.00- 15.30

    Godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy szkoły. 

    Nauczyciel bibliotekarz mgr Iwona Białek


    Biblioteka szkolna - historia 

    Biblioteka jest integralną częścią szkoły od początku jej istnienia.
    Z istniejącej dokumentacji wiemy, że w roku 1921 biblioteka była podzielona na bibliotekę uczniowską i nauczycielską. W 1936 roku dla biblioteki uczniowskiej wydzielono osobne pomieszczenie, a w następnym roku szkolnym księgozbiór został uporządkowany z podziałem na działy według przedmiotów. Poszczególnymi działami zajmowali się nauczyciele uczący danych przedmiotów. Z zasobów biblioteki korzystała cała młodzież. Czytelnia dla uczniów była zorganizowana przy świetlicy szkolnej. W roku 1936 wydzielono osobne, nowe pomieszczenie dla biblioteki, połączono bibliotekę uczniowską i nauczycielską, a w roku 1938 ponownie uporządkowano cały księgozbiór. Dzięki uczniom i ówczesnemu woźnemu udało się zabezpieczyć i przechować zbiory i katalogi w okresie II wojny światowej. 

    Po wojnie, w roku 1946, po raz kolejny zaczęto reorganizować bibliotekę szkolną. W szkole istniała jedna biblioteka dla uczniów i nauczycieli. Przy kompletowaniu księgozbioru zwracano szczególna uwagę na zakup lektur szkolnych. Duże zasługi w prowadzeniu biblioteki miał dr Tomasz Żywiec, który opiekował się zbiorami do 1950 r. Propagował czytelnictwo wśród uczniów, za co dostał w roku 1953 „Dyplom uznania za pracę nad upowszechnianiem czytelnictwa i książki”. W 1950 r. opiekę nad biblioteką szkolną przejęła Bogusława Habas. Księgozbiór był stale powiększany dzięki zakupom nowych książek, wymianie księgozbioru z innymi bibliotekami i darom. Kolejno biblioteką opiekowały się: Danuta Szebesto, Alojza Kasprzycka, Iwona Wania. W roku szkolnym 2000/ 2001 biblioteka znalazła swoje nowe miejsce w szkole. Obecnie biblioteką szkolną opiekuje się Iwona Białek. Biblioteka liczy 9273 woluminy. Całość prac bibliotecznych jest prowadzona za pomocą komputerowej bazy MOL. W bibliotece wydzielone jest archiwum, w którym znajdują się książki wydane przed rokiem 1945. Użytkownikami biblioteki są wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W styczniu 2020 roku otwarto czytelnię dla uczniów. Trwają intensywne starania, aby stale uaktualniać księgozbiór biblioteki, który sprosta wymaganiom i zainteresowaniom młodzieży. Między innymi biblioteka brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego zakupiono 509 książek za kwotę 15 000 zł.