• Godziny pracy biblioteki dla uczniów w tym semestrze: 

    

   poniedziałek 8.00 – 14.45

   wtorek 8.00 – 15.00

   środa DZIEŃ WEWNĘTRZNY

   czwartek 8.00 – 15.00

   piątek 8.00 – 14.45

    

   → ponad 9000 woluminów

   → stale poszerzana oferta

   → lektury obowiązkowe i książki do czytania dla przyjemności

   → miła i fachowa pomoc w wyborze

    

   Przyjdź i przekonaj się!

    

   Historia biblioteki szkolnej

   Biblioteka jest integralną częścią szkoły od początku jej istnienia.  Z istniejącej dokumentacji wiemy,  że w  roku 1921 biblioteka była podzielona na bibliotekę  uczniowską i nauczycielską.  W 1936 roku dla biblioteki uczniowskiej wydzielono osobne pomieszczenie, a w następnym roku szkolnym księgozbiór został uporządkowany z podziałem na działy według przedmiotów.  Poszczególnymi działami zajmowali się nauczyciele uczący danych przedmiotów.  Z  zasobów  biblioteki  korzystała  cała  młodzież.  Czytelnia  dla  uczniów była zorganizowana  przy  świetlicy  szkolnej. W roku 1936 wydzielono osobne, nowe pomieszczenie dla biblioteki, połączono bibliotekę uczniowską nauczycielską, a w 1938 r. ponownie uporządkowano cały księgozbiór.  Dzięki  uczniom  i  ówczesnemu  woźnemu  udało  się  zabezpieczyć  i  przechować  zbiory  i  katalogi  w okresie  II wojny światowej.

   Po wojnie,  w roku 1946,  po raz kolejny zaczęto reorganizować bibliotekę szkolną. W szkole istniała jedna biblioteka dla uczniów i nauczycieli. Przy kompletowaniu  księgozbioru  zwracano   szczególna  uwagę  na  zakup  lektur szkolnych.  Duże  zasługi  w  prowadzeniu biblioteki miał dr Tomasz Żywiec, który opiekował się zbiorami do 1950 r. Propagował czytelnictwo wśród uczniów, za co dostał w roku 1953   „Dyplom uznania za pracę nad upowszechnianiem czytelnictwa  i książki”.  W 1950 r. opiekę nad biblioteką szkolną przejęła Bogusława  Habas.  Księgozbiór był stale powiększany dzięki zakupom nowych książek, wymianie księgozbioru z innymi bibliotekami i darom.  Kolejno biblioteką opiekowały się: Danuta Szebesto, Alojza Kasprzycka, Iwona Wania.  W roku szkolnym 2000/ 2001 biblioteka znalazła swoje nowe miejsce w szkole.  Obecnie biblioteką szkolną opiekuje się Iwona Białek.  Biblioteka  liczy  9273 woluminy.  Całość  prac  bibliotecznych  jest  prowadzona  za  pomocą komputerowej bazy MOL.  W bibliotece wydzielone jest archiwum, w  którym  znajdują się  książki  wydane przed rokiem 1945.Użytkownikami biblioteki są wszyscy uczniowie, nauczyciele      i  inni  pracownicy  szkoły.  W  styczniu  2020  roku  otwarto  czytelnię  dla  uczniów. Trwają  intensywne  starania, aby stale uaktualniać księgozbiór biblioteki,  który  sprosta  wymaganiom  i  zainteresowaniom  młodzieży.  Między innymi biblioteka brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego zakupiono 509 książek za kwotę 15 000 zł.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie