• Projekt "Matejko" w Teatrze Stu

   • Projekt "Matejko" w Teatrze Stu

    Opis projektu:

    Teatr może i powinien odgrywać ważna rolę w życiu młodego człowieka- kształtować jego osobowość, rozwijać umiejętności twórczej ekspresji, wpływać na kształtowanie intelektu. Chodzenie do teatru to sposób na odkrywanie i rozwijanie własnych horyzontów. Spektakl teatralny to okazja do spotkania z żywym pięknym językiem, muzyką, często na żywo, wspaniałymi aktorami. Teatr to inny sposób na przekazanie treści niż kino. W teatrze na scenie aktorzy w sposób bezpośredni przekazują emocje, dzięki czemu widz może doświadczyć emocji z całkiem innym, intensywniejszym natężeniem.

    W teatrze widz może przeżywać emocje bohaterów dzięki temu, że widzi emocje i uczucia wyrażane przez aktorów. Dzięki temu widzowie lepiej rozumieją dylematy, rozterki, zmagania, problemy postaci. Teatr to doskonałe miejsce do rozwijania wyobraźni, może być doskonałym ćwiczeniem dla naszego mózgu i pobudzać kreatywność. W teatrze możemy poznać różne gatunki artystyczne od klasycznych sztuk teatralnych, poprzez spektakle muzyczno- taneczne, po awangardowe współczesne performanse. Po spektaklu często dochodzi do wymiany poglądów, emocji, omówienia wrażeń, przedstawienia opinii na temat gry aktorskiej, reżyserii, scenografii, kostiumów. Teatr może pełnić funkcje terapeutyczną, może być odskocznią od codzienności i oderwaniem od rzeczywistości. Spektakl może bawić, relaksować, pomóc rozładować stres, pomóc wyrzucić z siebie emocje, zmusić do refleksji nad poruszaną kwestią.

    Podsumowując warto chodzić do teatru aby doświadczyć sztuki w sposób bezpośredni, wzruszyć się i bawić. Współczesna szkoła to miejsce, w którym uczeń nie tylko zdobywa wiedzę, ale także kształtuje i rozwija swoje zainteresowania, uczy się krytycznego myślenia, interpretacji dzieła literackiego.

    Mamy nadzieję, że nasz projekt pomoże rozwinąć te kompetencje.

     

    Cel główny projektu:

     - edukacja teatralno - kulturalna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki
    w Wieliczce.

    Cele szczegółowe:

    - podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki

    - kształtowanie właściwych zachowań w teatrze

    - poznanie zasad dress code obowiązującego w teatrze 

    - umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo

    - uwrażliwienie na piękno

    - krzewienie kultury i estetyki żywego słowa  

    - rozwój wyobraźni i empatii 

    - zapoznanie z kanonem literatury polskiej i światowej na deskach Teatru Stu

    Oczekiwane efekty:

    - poprawa odbioru i interpretacji dzieł literackich u większości uczniów

     

    Czas trwania projektu:

    Rok szkolny 2024/2025 z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny.

     

    Uczestnicy projektu:

    Uczniowie klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.

    Uczniowie podczas przejazdu do /z teatru oraz w trakcie spektaklu są pod opieką nauczycieli

    Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.

    Finansowanie projektu:

    Koszty biletów do teatru, biletów autobusowych pokrywają rodzice uczniów.

    Terminy spektakli zgodne z repertuarem dostępnym na stronie scenastu.pl 

    Zasady rezerwacji, ceny biletów, terminy zakupu biletów zgodny z regulaminem i cennikiem Teatru Stu. Dostępne na stronie https://scenastu.pl/, bilety@scenastu.pl lub pod numerem telefonu 12 422 27 44

     

     

    Teatr Stu rok szkolny 2024/2025

    Lp.

    klasa

    Data/daty spektakli

    1

    0a

    15.01.25 TARTUFFE

    2

    0b

    15.01.25 TARTUFFE

    3

    0c

    15.01.25 TARTUFFE

    4

    0d

    15.01.25 TARTUFFE

    5

    0e

    15.01.25 TARTUFFE

    6

    0f

    15.01.25 TARTUFFE

    7

    1a

    29.04.25 Balladyna

    8

    1b

    29.04.25 Balladyna

    9

    1c

    09.10.24 Śluby panieńskie

    27.02.25 Zemsta

    10

    1d

    29.04.25 Balladyna

    11

    1e

    04.12.24 Zemsta

    29.04.25 Balladyna

    12

    1f

    14.11.24 Balladyna

    15.01.25 TARTUFFE

    13

    1g

    29.04.25 Balladyna

    14

    2a

    29.04.25 Balladyna

    15

    2b

    14.11.25 Balladyna

    16

    2c

    04.12.24 Zemsta

    17

    2d

    04.12.24 Zemsta

    18

    2e

    09.10.24 Śluby panieńskie

    27.02.25 Zemsta

    19

    2f

    04.12.24 Zemsta

    20

    2g

    27.02.25 Zemsta

    21

    3a

    04.12.24 Zemsta

    22

    3b

    09.10.24 Śluby panieńskie

    27.02.25 Zemsta

    23

    3c

    14.11.25 Balladyna

    24

    3d

    04.12.24 Zemsta

    25

    3e

    04.12.24 Zemsta

    15.01.25 TARTUFFE

    26

    3f

    14.11.25 Balladyna

     

    Klasy 0 to przyszłe klasy 1.

     

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie