• Numer konta bankowego RADY RODZICÓW
      

     Rada Rodziców LO im. J. Matejki
     97 1240 5080 1111 0010 4203 6842


     W tytule wpłaty należy wpisać

     IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ