• Z kart historii wielickiego liceum
   

  1901 - uchwała wzywająca gminę do podjęcia starań o założenie szkoły 

  u wyższych władz zaborczych

  1904 - zgłoszenie przez gminę prośby o powstanie szkoły średniej skierowanej do Sejmu galicyjskiego we Lwowie 

  12.09.1910 - powołanie podpisem cesarza Austrii  państwowej Cesarsko- Królewskiej Szkoły Realnej

  21.09.1910 - uroczyste otwarcie zakładu w obecności wiceprezydenta Rady Szkolnej Krajowej

   dr. Ignacego Dembowskiego 

  1910/1911- rozpoczęcie nauki przez pierwszych 53 uczniów 

  1917- pierwszy egzamin dojrzałości dla 15 abiturientów c.k. Szkoły Realnej w Wieliczce: 04.06. z języka polskiego, 05.06. z języka niemieckiego, 06.06. z języka  francuskiego 08.06. z geometryi wykreślnej (pisownia oryginalna)  

  1921/1922 - zmiana organizacji szkoły, powstanie gimnazjum bifurkacyjnego

  09.06.1925 – rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego szkole nadano imię Jana Matejki  

  11.11.1939 - dyrektor szkoły Józef Prokop otrzymał zarządzenie przerwania nauki

  20.11.1939 - zamknięcie Państwowego Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

  1939-1945 - organizacja tajnego nauczania przez Polskie Państwo Podziemne i dyrektora szkoły Józefa Prokopa

  luty 1945 - wznowienie działalności Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce 

  1948/1949 - przekształcenie Państwowego Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą 

  20.11.1960 - uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Hanki Sawickiej 18 (dzisiejszej Marszałka Józefa Piłsudskiego 18)

  02.11.1962 - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów Liceum w hołdzie kolegom poległym w czasie II wojny światowej

  1965/1966 - szkoła włączyła się w ogólnopolskie obchody Wielkiego Jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego, organizując szereg imprez artystycznych, sportowych, historycznych, zasadzono żywy pomnik w postaci kilkudziesięciu topoli   

  15.12.1968 - uroczyste wręczenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekuńczy Zakładu Elektrycznego „Promień”, Samorząd Szkolny i Spółdzielnię "Pszczółka"

  19.04.1986 - uroczyste obchody jubileuszu 75-lecia szkoły zorganizowane przez społeczność szkolną 

  20.05.1987 - wizyta marynarzy ze statku PLO M/S Wieliczka

  1990 - nawiązanie współpracy z niemieckimi szkołami z Harrenberga w celu wzajemnego poznawania kultury, historii i geografii państw 

  12.11.1993 - obchody 100. rocznicy śmierci patrona szkoły Jana Matejki 

  1997 - powstanie szkolnego chóru "Magnum Sal"

  1999 - rozpoczęcie działalności w szkole Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki należącego do Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteka Publiczną 

  28.10.2000 - obchody jubileuszu 90-lecia szkoły zorganizowane przez dyrektora Kazimierza Jaworskiego i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum

  18.01.2004 - występ chóru szkolnego "Magnum Sal" w Filharmonii Krakowskiej 

  19.06.2006 – nawiązanie współpracy z  Klubem Historycznym im. Stefana Roweckiego- Grota przy Kole Wieliczka ŚZŻ AK

  2006- 2008 - realizacja rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych „Droga do sukcesu”, „Edukacja przez sztukę drogą do sukcesu”, „Nauka przez sztukę”

  2010 - realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
  „Historia zapisana w fotografii”, „Razem w teatrze” 

  23.10.2010 - obchody jubileuszu 100-lecia szkoły zorganizowane przez starostę wielickiego, dyrektor szkoły Monikę Szypułę, SAiPLOW, Radę Rodziców, grono pedagogiczne i uczniów. Wydanie publikacji o historii szkoły „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce w zarysie”

  10-12.06.2011 - finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt  

  2011 – rozpoczęcie współpracy z Federalnym Urzędem Administracji- Centralą Szkolnictwa Zagranicznego w celu przygotowania uczniów do egzaminu DSD II 

  12.10.2012 - pierwsza wizyta młodzieży z Izraela w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Projekt był realizowany do 2017 roku 

  8-9.03. 2013 - organizacja pierwszego festiwalu „ Matejkowskie Dni Nauki i Pasji”, podczas którego uczniowie szkół gimnazjalnych (przed reformą) i podstawowych (po reformie) mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz uczestniczyć w pokazach, wykładach, konkursach

  21.11.2013 - organizacja „Dnia Aktywnego Obywatela” we współpracy
  z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  2013-2014 – realizacja projektu unijnego dla nauczycieli i pedagogów „Comenius Regio - uczymy się nawzajem”

  3-10.11.2016 – wizyta młodzieży z Ukrainy w ramach projektu „Facebook Me” 

  2017 -  realizacja  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” rządowego projektu promującego czytelnictwo 

  2016-2018 - realizacja projektu „New Educations In Promoting Transversal Skills” w ramach Programu Erasmus +

  2017-2020 - realizacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim” współfinansowanego przez Unię Europejską z: biologii, fizyki, chemii 

  2017/2018- realizacja we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie autorskiego programu

  „ The art speaks of…” w ramach programu Zmierz się z Kulturą

  2018-2019 – rozbudowa szkoły 

  21.10.2019 – uroczyste otwarcie nowego, trzeciego piętra szkoły 

  2020/ 2021- szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego w związku z pandemią COVID

  2020- 2023- realizacja projektu „ Cultural Empathy” w ramach Programu Erasmus +

  2022- początek budowy nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i podziemnym parkingiem

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie