• Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

    • GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W I TERMINIE

     DATA

     GODZINY

     RODZAJ CZYNNOŚCI

     21.06.2024

     10.00-13.00

     UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O KOPIĘ ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     03.07.2024

     8.30-14.30 

     UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O:

     - KOPIĘ ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     04.07.2024

     9.00-14.00

     UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O:

     - KOPIĘ ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     11.07.2024

     9.00-14.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFOKOWANYCH DO GODZINY 12.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE:

     - ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - KARTY INFORMACYJNEJ

     - OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI PODPISANEGO PRZYNAJMNIEJ PRZEZ JEDNEGO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

     12.07.2024

     9.00-14.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE:

     - ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - KARTY INFORMACYJNEJ

     - OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI PODPISANEGO PRZYNAJMNIEJ PRZEZ JEDNEGO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

     15.07.2024

     9.00-14.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE:

     - ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - KARTY INFORMACYJNEJ

     - OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI PODPISANEGO PRZYNAJMNIEJ PRZEZ JEDNEGO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

     16.07.2024

     9.00-12.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

      

     W przypadku wolnych miejsc 17.07.2024 rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie