• Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

    • DZIEŃ

      

     GODZINY PRACY

     RODZAJ CZYNNOŚCI

     15.05 do 19.06.2023

      

     8.00 - 12.00

     sekretariat uczniowski

      

     12.00 - 15.00 sekretariat szkoły

      

     PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

     - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

     - DANE OSOBOWE KANDYDATA

     23.06.2023

     10.00- 12.00

     PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

     - POTWIERDZONEJ KOPII ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY DECYZJĘ O ZMIANIE SZKOŁY

     06.07.2023

     07.07.2023

     10.07.2023

     9.00 -14.00

     PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

     - POTWIERDZONEJ KOPII ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - POTWIERDZONEJ KOPII ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DLA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY DECYZJĘ O ZMIANIE SZKOŁY

     19.07.2023

     DO 12.00

      

      

      

      

     DO 14.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

     LISTY NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE SZKOŁY

      

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

     - ORYGINAŁ  ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - ORYGINAŁ  ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - 2 PODPISANE ZDJĘCIA

     - KARTA INFORMACYJNA

     - KARTA ZDROWIA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE

     20.07.2023

     21.07.2023

     24.07.2023

     25.07.2023

     26.07.2023

     9.00-14.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

     - ORYGINAŁ  ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - ORYGINAŁ  ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - 2 PODPISANE ZDJĘCIA

     - KARTA INFORMACYJNA

     - KARTA ZDROWIA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     - POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE

     27.07.2023

     9.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH