• Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

    • GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W I TERMINIE

     DATA

     GODZINY

     RODZAJ CZYNNOŚCI

     17.07.2024

     18.07.2024

     09.00-14.00

     09.00-13.00

     Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego ) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej wraz z:

     - KOPIĄ ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - KOPIĄ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ( DLA KANDYDATÓW APLIKUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY)

     24.07.2024

     9.00-12.00

     Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego ) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej wraz z:

     - KOPIĄ ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - KOPIĄ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ( DLA KANDYDATÓW APLIKUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY)

     30.07.2024

     9.00-14.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFOKOWANYCH DO GODZINY 12.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE:

     - ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - KARTY INFORMACYJNEJ

     - OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI PODPISANEGO PRZYNAJMNIEJ PRZEZ JEDNEGO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

     01.08.2024

     9.00-15.00

     POTWIERDZENIE WOLI NAUKI W SZKOLE POPRZEZ DOSTARCZENIE:

     - ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ÓSMOKLASISTY

     - ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     - KARTY INFORMACYJNEJ

     - OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI PODPISANEGO PRZYNAJMNIEJ PRZEZ JEDNEGO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

     02.08.2024

     9.00

     PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

      

     W przypadku wolnych miejsc 17.07.2024 rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie