• Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

    • przewodniczący - Jerzy Kania klasa IIIe

     zastępca przewodniczącego - Iwona Micek klasa IIIb

     zastępca przewodniczącego - Anna Kowal klasa IIb

     skarbnik - Katarzyna Kubisztal klasa IIe

     sekretarz - Izabella Jedynak klasa Ie


     Komisja rewizyjna: 


     Czesław Górowski klasa Ic

     Andrzej Luraniec klasa IIIa

     Izabela Rzepa klasa Ig