• Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
    • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

    •  

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według nastepującego harmonogramu:

      

     godzina 9.00       klasy pierwsze

     godzina 10.00     klasy drugie

     godzina 10.30     klasy trzecie czteroletniego liceum 

     godzina 11.00     klasy trzecie trzyletniego liceum  

      

    • Zaproszenie na webinarium "Etyka w technologii i internecie"

    • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31maja 2021 r. w g. 15-17.

     Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

     Będzie można się dowiedzieć między innymi:

     Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego,polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?

     Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąćzaproszenie na wydarzenie?

     Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

     Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie zentuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu. 

     Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds.etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan -doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ.

     Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku.

     Link do rejestracji:

     Rejestracja

      

     Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/922918581840390

     Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

      

   • Projekt CULTURAL EMPATHY
    • Projekt CULTURAL EMPATHY

    • Ten 24-miesięczny projekt o nazwie Empatia Kulturowa obejmuje „społeczną i edukacyjną wartość europejskiej mapy kulturowej”. Pod koordynacją naszego Liceum, we współpracy z Portugalią, Turcją, Włochami i Chorwacją będziemy razem doświadczać wspaniałych chwil.

      

      

      

     Celami projektu są:

     - animacja tradycyjnej opowieści ludowej w języku angielskim na scenie - mini show

     - pokaz i nauka tradycyjnych pieśni/ piosenek danego kraju

     - pokazy tradycyjnego tańca ludowego - każdy z partnerów

     - wycieczki historyczne, turystyczne i artystyczne

     - przygotowanie wystawy fotograficznej - stworzenie „Stoiska Kultury”

     Poczujmy różne emocje, rozwijając naszą empatię kulturową, poszerzajmy horyzonty naszej wiedzy poprzez poznawanie odmiennego bogactwa kultur krajów Unii Europejskiej. Będziemy się motywować do uczenia się przez całe życie za pomocą innowacyjnych i zabawnych metod oraz technik. Będziemy się doskonalić z technik teatralnych, wokalnych, ruchu, prezentacji i pracy zespołowej.

     To wszystko w poszanowaniu różnorodności kulturowej, w oparciu o idę tolerancji, dialogu i współpracy.

     Szkoły uczestniczące w projekcie:

     Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Wieliczce, Polska

     Agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó, Vila Real, Portugalia

     Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Chorwacja

     Liceo Scientifico Statale "C. Urbani", San Giorgio A Cremano (Na), Włochy

     Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi, Merkez, Turcja

    • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

    • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

     Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano zajęcia geografii przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Celem głównym projektu jest podniesienie u 23 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie geografii. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć online z geografii. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a zakupione pomoce dydaktyczne służą realizacji zajęć i uzupełniają posiadane przez Liceum Ogólnokształcące zasoby. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji online, która funkcjonuje od ponad roku w wielickim LO.

     Projekt dotyczy zajęć organizowanych w części zdalnie, zatem w obecnym czasie pandemii COVID19 i ograniczenia zajęć może być realizowany bez przeszkód.  Zaplanowane w projekcie koła naukowe z geografii będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

     Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" o numerze RPMP.10.01.04-12-0100/20  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     Łącza wartość projektu wnosi: 22 599,78 zł, w tym dofinansowanie: 21 065,78 zł.

      

      

   • Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej
    • Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

    • 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 9.00 - 15.00

     30 czerwca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

     1 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

     2 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

     3 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

     6 lipca 2020 r. (poniedziałek) 8.00 - 12.00

     7 lipca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

     8 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

     9 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

     10 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

   • Zdalna Szkoła
    • Zdalna Szkoła

    • Powiat Wielicki realizuje projekt “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie  kształcenia zdalnego”. Łączna wartość wydatków powiatu wynosi 100 000,00 zł i w całości jest pokrywana ze środków dotacji.

     Celem projektu jest zapewnienie w szkołach prowadzonych przez Powiat Wielicki dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej w formie zdalnej. W ramach projektu zaplanowano zakup 90 sztuk laptopów, 63 sztuk kamer internetowych, 5 drukarek oraz specjalistycznego oprogramowania Boardmaker Dynamically PRO (program wspierający komunikację alternatywną, służy do tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych i jest wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

     Efektem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia zdalnej edukacji 4 prowadzonych przez Powiat szkołach w odniesieniu do uczniów i uczennic, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. W ramach realizacji projektu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce otrzymało 32 laptopy Lenovo T430i. Sprzęt został użyczony do realizacji zajęć w formule zdalnej.

     Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich  przepustowościach.


   • Zakończenie roku szkolnego
    • Zakończenie roku szkolnego

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

     W tym wyjątkowym roku szkolnym zakończenie roku będzie miało szczególny charakter. Chcemy umożliwić uczniom osobisty odbiór świadectw przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wszystkich chętnych zapraszamy według harmonogramu podanego w tabeli. Świadectwa uczniów nieobecnych, będą do odebrania w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 9.00-13.00.

      

     26 czerwca piątek – klasy 1pe,2b,1ga, 2c, 1pb, 2a, 1pf

     29 czerwca poniedziałek – klasy 1pa, 1pc, 2d, 2e, 1gb, 1gf,1pd

     30 czerwca wtorek – klasy 1gd, 1gc, 1ge, 2f

      

     Szczegóły w tabeli, proszę pamiętać o posiadaniu maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

      

     Harmonogram rozdania świadectw

    • Wyniki rekrutacji do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

    • 21 października 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

     Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej, Komisja stwierdza, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, spełniają wymagania formalne określone w regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz wydanym na jego podstawie ogłoszeniu, zawierającym szczegółowe kryteria naboru. Deklaracje złożyło 35 osób. Komisja postanowiła objąć wymienioną formą wsparcia wszystkich zgłoszonych uczestników.
     Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77 fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 32-020 Wieliczka Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie