• Projekt CULTURAL EMPATHY
    • Projekt CULTURAL EMPATHY

    • Ten 24-miesięczny projekt o nazwie Empatia Kulturowa obejmuje „społeczną i edukacyjną wartość europejskiej mapy kulturowej”. Pod koordynacją naszego Liceum, we współpracy z Portugalią, Turcją, Włochami i Chorwacją będziemy razem doświadczać wspaniałych chwil.

      

      

      

     Celami projektu są:

     - animacja tradycyjnej opowieści ludowej w języku angielskim na scenie - mini show

     - pokaz i nauka tradycyjnych pieśni/ piosenek danego kraju

     - pokazy tradycyjnego tańca ludowego - każdy z partnerów

     - wycieczki historyczne, turystyczne i artystyczne

     - przygotowanie wystawy fotograficznej - stworzenie „Stoiska Kultury”

     Poczujmy różne emocje, rozwijając naszą empatię kulturową, poszerzajmy horyzonty naszej wiedzy poprzez poznawanie odmiennego bogactwa kultur krajów Unii Europejskiej. Będziemy się motywować do uczenia się przez całe życie za pomocą innowacyjnych i zabawnych metod oraz technik. Będziemy się doskonalić z technik teatralnych, wokalnych, ruchu, prezentacji i pracy zespołowej.

     To wszystko w poszanowaniu różnorodności kulturowej, w oparciu o idę tolerancji, dialogu i współpracy.

     Szkoły uczestniczące w projekcie:

     Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Wieliczce, Polska

     Agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó, Vila Real, Portugalia

     Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Chorwacja

     Liceo Scientifico Statale "C. Urbani", San Giorgio A Cremano (Na), Włochy

     Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi, Merkez, Turcja

    • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

    • Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

     Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano zajęcia geografii przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Celem głównym projektu jest podniesienie u 23 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie geografii. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć online z geografii. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a zakupione pomoce dydaktyczne służą realizacji zajęć i uzupełniają posiadane przez Liceum Ogólnokształcące zasoby. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji online, która funkcjonuje od ponad roku w wielickim LO.

     Projekt dotyczy zajęć organizowanych w części zdalnie, zatem w obecnym czasie pandemii COVID19 i ograniczenia zajęć może być realizowany bez przeszkód.  Zaplanowane w projekcie koła naukowe z geografii będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

     Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" o numerze RPMP.10.01.04-12-0100/20  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     Łącza wartość projektu wnosi: 22 599,78 zł, w tym dofinansowanie: 21 065,78 zł.

      

      

   • Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej
    • Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

    • 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 9.00 - 15.00

     30 czerwca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

     1 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

     2 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

     3 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

     6 lipca 2020 r. (poniedziałek) 8.00 - 12.00

     7 lipca 2020 r. (wtorek) 12.00 - 15.00

     8 lipca 2020 r. (środa) 8.00 - 12.00

     9 lipca 2020 r. (czwartek) 12.00 - 15.00

     10 lipca 2020 r. (piątek) 8.00 - 12.00

   • Zdalna Szkoła
    • Zdalna Szkoła

    • Powiat Wielicki realizuje projekt “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie  kształcenia zdalnego”. Łączna wartość wydatków powiatu wynosi 100 000,00 zł i w całości jest pokrywana ze środków dotacji.

     Celem projektu jest zapewnienie w szkołach prowadzonych przez Powiat Wielicki dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej w formie zdalnej. W ramach projektu zaplanowano zakup 90 sztuk laptopów, 63 sztuk kamer internetowych, 5 drukarek oraz specjalistycznego oprogramowania Boardmaker Dynamically PRO (program wspierający komunikację alternatywną, służy do tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych i jest wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

     Efektem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości prowadzenia zdalnej edukacji 4 prowadzonych przez Powiat szkołach w odniesieniu do uczniów i uczennic, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. W ramach realizacji projektu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce otrzymało 32 laptopy Lenovo T430i. Sprzęt został użyczony do realizacji zajęć w formule zdalnej.

     Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich  przepustowościach.


   • Zakończenie roku szkolnego
    • Zakończenie roku szkolnego

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

     W tym wyjątkowym roku szkolnym zakończenie roku będzie miało szczególny charakter. Chcemy umożliwić uczniom osobisty odbiór świadectw przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wszystkich chętnych zapraszamy według harmonogramu podanego w tabeli. Świadectwa uczniów nieobecnych, będą do odebrania w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 9.00-13.00.

      

     26 czerwca piątek – klasy 1pe,2b,1ga, 2c, 1pb, 2a, 1pf

     29 czerwca poniedziałek – klasy 1pa, 1pc, 2d, 2e, 1gb, 1gf,1pd

     30 czerwca wtorek – klasy 1gd, 1gc, 1ge, 2f

      

     Szczegóły w tabeli, proszę pamiętać o posiadaniu maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

      

     Harmonogram rozdania świadectw

    • Wyniki rekrutacji do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

    • 21 października 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

     Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej, Komisja stwierdza, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, spełniają wymagania formalne określone w regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz wydanym na jego podstawie ogłoszeniu, zawierającym szczegółowe kryteria naboru. Deklaracje złożyło 35 osób. Komisja postanowiła objąć wymienioną formą wsparcia wszystkich zgłoszonych uczestników.
     Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

      

   • Przydział sal na egzamin maturalny
    • Przydział sal na egzamin maturalny

    •  

     Drodzy maturzyści,

     w załączniku zamieszczono aktualny przydział sal na egzamin maturalny wraz z przydziałem wejść oraz wyjść w każdym dniu egzaminu. W tabeli znajduje się również informacja o miejscu przechowywania rzeczy osobistych. Bezwzględnie prosimy zapoznać się z dokumentem. 

    • Kontakt ze szkołą i nauczycielami

    • Szanowni Państwo!

     W związku z zaistniałą trudną sytuacją ustalamy, że podstawowym sposobem komunikacji jest dziennik elektroniczny „Librus”. Do kontaktów dostępny jest również adres e-mail matejko1300@op.pl. W przypadku problemów z dostępem do dziennika (brak loginu, zagubione hasło) prosimy o kontakt na podany adres poczty elektronicznej. Tą samą drogą przekażemy nowy kod dostępu. Sekretariat jest czynny dla stron codziennie w godzinach 8.00-13.00. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników prosimy o kontakt osobisty tylko w wyjątkowych sytuacjach.

     Szczegółowa organizacja kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć (od 25 marca do 10 kwietnia br.) została wysłana Państwu przez dziennik elektroniczny. 

     Na koniec przesyłamy Państwu trochę optymizmu. Dbajcie Państwo o siebie i bliskich, mamy nadzieję na szybkie spotkanie w normalnej rzeczywistości.

   • Sukcesy lekkoateltyczne
    • Sukcesy lekkoateltyczne

    • Miło nam poinformować o sukcesie naszej uczennicy - Weronika Nagięć (jej trenerem jest pan Maciej Giza) w Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 zdobyła złoty medal w biegu na 60 m przez płotki. Serdecznie gratulujemy! Warto wspomnieć również, że w czasie tych mistrzostw Katarzyna Serek (bieg na 1000m) i Emilia Skimina (bieg na 600m) poprawiły swoje rekordy życiowe.

   • Zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej
    • Zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej

    • 22 stycznia uczniowie klasy 3e mieli możliwość zapoznania się z działalnością naukowo-badawczą Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

     Prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak przybliżył im podstawowe zagadnienia działalności Wydziału, którymi są: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka oraz mechatronika. Wydział w sposób ciągły zmienia i dostosowuje profil kształcenia tak, aby studenci zdobywali wiedzę na kierunkach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i gospodarki.

     Młodzież pod opieką pani Gabrieli Woźniak-Kowalik i pani Iwony Pluty zwiedziła laboratoria i miała możliwość obserwować prace związane z konstrukcją robotów przemysłowych i medycznych oraz samodzielnego sterowania modelami pokazowymi.

    • Małopolska Chmura Edukacyjna

    • W roku szkolnym 2019/2020 trzydziestu jeden uczniów i uczennic naszego liceum zakwalifikowało się do projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce" współfinansowanym praz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     Uczennice i uczniowie będą uczestniczyć w kółkach naukowych z chemii prowadzonych przez Panią Marię Trzopek i wykładach on line prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej. W ramach kół naukowych młodzież będzie prowadziła własne prace badawcze z zakresu biotechnologii , technologii chemicznej w tym technologii kosmetyków.

     Projekt zakończy się w czerwcu 2020r.

   • Rekrutacja do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
    • Rekrutacja do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

    • REKRUTACJA DO PROJEKTU

     „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W WIELICZCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

      

     współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10: Wiedza i Kompetencje, Działanie: 10.1. Rozwój kształcenia, Poddziałanie: 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

      

     Zajęcia pozalekcyjne z chemii

     wykłady on –line, kółka zainteresowań

      

     Formalne wymogi uczestnictwa:

     1. status ucznia LO w Wieliczce,

     2. ocena minimum 4 z chemii za ostatni rok nauki lub opinia nauczyciela przedmiotu i wychowawcy

     3. nie uczestniczenie w podobnym projekcie

     4. złożenie kompletu dokumentów (do pobrania w sekretariacie LO lub na stronie www szkoły)

     Osoby spełniające wymogi formalne będą kwalifikowane na podstawie listy rankingowej, opracowanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie kryteriów rekrutacji dostępnych w Regulaminie Rekrutacji.

      

     Rekrutacja rozpoczyna się 15.10.2019 i potrwa do 25.10.2019 r.

      

   • Czytelnia otwarta
    • Czytelnia otwarta

    • 22 stycznia została oficjalnie otwarta czytelnia szkolna, która mieści się w dawnej sali językowej 38.

     Ze względu na sąsiedztwo biblioteki jesienią po otwarciu trzeciego piętra rozpoczął się remont tego pomieszczenia. Ściany zostały odnowione, zakupiono nowe meble w stylu skandynawskim. W styczniu przyjechały regały.

     Nad dobra atmosferą w czytelni czuwają znane polskie poetki i poeci oraz pisarki i pisarze między innymi Bruno Schulz, Maria Konopnicka czy Władysław Reymont. Karykatury autorstwa Eryka Lipińskiego oprawione w białe ramy doskonale wyglądają na jasnoszarych ścianach. Dużo różnorodnych roślin doniczkowych na parapetach, podłodze i regałach czyni to miejsce przytulnym i wyjątkowym. W czytelni oczywiście obowiązuje kulturka, o czym przypomina Akira. Czytelnia będzie otwarta w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

     ZAPRASZAMY!