• Sztandar dla Liceum

      Drodzy Absolwenci, Przyjaciele i Sympatycy

      Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

      Rok 2023 jest dla naszego liceum rokiem wyjątkowym. Aktualnie realizujemy zadanie dotyczące budowy nowoczesnej hali sportowej z parkingiem podziemnym i boiskiem na dachu. Pragniemy, termin przekazania do użytku nowej sali, uświetnić ufundowaniem szkole nowego sztandaru. W związku z tym w imieniu całej społeczności szkolnej oraz Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie przeznaczone na wykonanie sztandaru szkoły.

      Obecny sztandar szkoły funkcjonuje od 1968 roku. Biorąc pod uwagę upływ czasu oraz troskę o zachowanie go w dobrym stanie, podjęliśmy decyzję o ufundowaniu sztandaru dla liceum. Prosimy zatem o wsparcie naszej inicjatywy, za które serdecznie dziękujemy.

      Środki finansowe przeznaczone na zakup sztandaru można wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców nr 97 1240 5080 1111 0010 4203 6842 z dopiskiem „sztandar”.

      Będziemy wdzięczni, jeśli na naszą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

       

       

     • Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu "Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły"

      Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele

      Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce      Szanowni Państwo,

      dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu "Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły". Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 - środków pochodzących z 1,5 % Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę wspierania procesu edukacji, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę wyzwań XXI wieku.

     • Małopolska Chmura Edukacyjna

      Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

      W roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą zajęcia chemii przy udziale Politechniki Krakowskiej

       

                  Celem głównym projektu jest podniesienie u 24 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez współpracę z szkołami wyższymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2022/2023. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line z chemii (rok 2022/23). Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Politechniką Krakowską, a zakupione pomoce dydaktyczne są zgodne z katalogiem na stronie projektu MCHE. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji on-line w ramach projektu infrastrukturalnego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, znajdującej się w budynku LO w Wieliczce.

      Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (24 u/u). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy każdego przedmiotu). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

      Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny szkół wyższych oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.

      Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w  Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023" o numerze RPMP.10.01.04-12-0040/21  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia  ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Łącza wartość projektu wnosi: 46 140,46 zł, w tym dofinansowanie: 43 190,46 zł.

     • Spotkania z Rodzicami

      Zebranie klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f 13 września 2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Zebranie klasy: 1d, 1e, 1g, 13 września 2022 r. (wtorek) godz. 17.30

      1 f - w terminie późniejszym

      Zebranie klasy: 4a, 4b, 4c,3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 13 września 2022 r. (wtorek) godz. 18.00

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022 / 2023

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września br. według następującego harmonogramu:

       

      godzina   9.00       klasy 1A (j. polski, historia)  i 1B (wos, geografia)

      godzina   9.30       klasy 1C (biologia, chemia)  i 1D (j. polski, biologia) 

      godzina 10.00       klasy 1E (matematyka, fizyka)  i 1F (matematyka, geografia)

      godzina 10.30       klasa 1G (ukraińsko-polska)

       

      godzina   9.00       klasy IV

      godzina   9.30       klasy III

      godzina 10.00       klasy II

     • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

      Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zastaną podane do publicznej wiadomości 19 lipca o godzinie 12.00.

      Listy będą dostępne w budynku szkoły na praterze (nie będą umieszcznone na stronie internetowej szkoły, nie udzielamy również informacji telefonicznie).

     • Kolejny wyjazd realizowany w ramach projektu Cultural Empathy za nami

      4 czerwca siedmioro uczniów naszego LO miało okazję wyjechać na tydzień do Portugalii w ramach projektu Erasmus+, sukcesywnie realizowanego od lat w naszej szkole.

      W tym czasie mieliśmy okazję poznać nowe kultury i zwyczaje panujące w poszczególnych krajach – w goszczącej nas Portugalii, w Chorwacji, w Turcji oraz we Włoszech. W Alijó przywitani zostaliśmy jedną z tamtejszych tradycyjnych potraw – francesinhą. W przeciągu weekendu z rówieśnikami złapaliśmy bardzo dobry kontakt i nie mogliśmy oderwać się od rozmów oraz wspólnego spędzenia wolnego czasu: poszliśmy na spacer prowadzący do punktu widokowego, stamtąd udaliśmy się na surprise lunch do naszego dobrego przyjaciela. Po południu odebrał nas autobus, którym udaliśmy się do Pinhao, by skorzystać z wodnych atrakcji – kajaki były świetną opcją w czasie tak upalnej pogody!

      Projekt Cultural Empathy oficjalnie rozpoczął się w poniedziałek. Wtedy też udaliśmy się do lokalnej szkoły średniej, tam nasi portugalscy towarzysze ugościli nas tradycyjnymi przekąskami, usłyszeliśmy kilka piosenek zagranych na żywo przez uczniów oraz nie brakło również czasu na wspólne tańce. Każdy kraj dostał własny aparat, który pozwolił na fotograficzną dokumentację całego wyjazdu, tak abyśmy mogli dzielić się między sobą wspomnieniami. Pod koniec dnia udało nam się zobaczyć zapierający dech w piersiach punkt widokowy Ujo. Następnego dnia również w szkole, każdy kraj odśpiewał fragment hymnu narodowego poprzedzający wykonanie portugalskiego tańca oraz piosenki - wszyscy byli bardzo zaangażowani i przejęci, te chwile umilały nam przekąski z obecnych tam krajów oraz integracja i zabawa w sympatycznym i otwartym gronie. Dobę zakończyliśmy rejsem statkiem po rzece Douro oraz spacerem po ulicach Alijó. Kolejne dni spędziliśmy na zwiedzaniu Favaios – tam poznaliśmy historię miasta, odwiedziliśmy okoliczną piekarnię, muzeum chleba oraz winiarnię, w której była opcja degustacji wina tworzonego na miejscu przez mieszkańców. Przedostatnim punktem wycieczki było Lamego City, w którym wstąpiliśmy do Douro Museum, mieliśmy okazję zachwycać się zabytkową architekturą oraz cieszącymi oko walorami przyrodniczymi, a to wszystko uprzyjemniły kolejne zakorzenione w tradycji kulinaria. Wieczorem niespodzianką dla nas było przedstawienie wykonane przez bliskich naszej portugalskiej grupy. Udało nam się odwiedzić Porto, od przewodnika dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, a na miejscu mogliśmy zakupić pamiątki. Największą uwagę skradł jednak ocean, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy. Pożegnalną kolację zjedliśmy w pobliskiej posiadłości, ostatni raz zachwycając się portugalską kuchnią.

      Bardzo ciężko było nam się żegnać, ze łzami w oczach cieszyliśmy się ostatnimi wspólnymi chwilami. Czas, który tam spędziliśmy, był dla nas ogromną możliwością, zarówno pod względem rozwijania siebie - przede wszystkim umiejętności komunikowania się po angielsku - jak i okazją do poznawania świata i wspaniałych ludzi. Po powrocie euforycznie wracamy wspomnieniami do czarującej Portugalii oraz wyrażamy wdzięczność za możliwość stania się częścią projektu Erasmus+.

      Kornelia Nawalany i Inez Piotrowicz

    • Kolejny wyjazd realizowany w ramach projektu Cultural Empathy za nami
     • Заняття для учнів Підготовчої школи в Україніо

       

      Zajęcia dla uczniów Szkoły Przygotowawczej z Ukrainy

      rozpoczynają się  w poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku

      o godzinie 9.00 w auli szkolnej.

       

      Proszę przynieść ze sobą posiadane dokumenty: paszport,

      dokument nadania numeru „PESEL” (jeśli jest nadany),

      świadectwa szkolne.

       

      У понеділок, 11 квітня 2022 року,
       
      починаються заняття для учнів Підготовчої 
      
      школи в Україніо o 9.00 в холі школи.
      
      
      

      Будь ласка, візьміть з собою документи: паспорт,

      номер «PESEL» (якщо вже виданий), шкільні атестати.

       

       

    • Kolejny etap projektu Cultural Empathy programu Erasmus+ za nami
     • Kolejny etap projektu Cultural Empathy programu Erasmus+ za nami

      W dniach 28.02 - 06.03.2022 grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w Slavonskim Brodzie (Chorwacja) w spotkaniu w ramach projektu Cultural Empathy programu Erasmus+. Wrażenia z wyjazdu opisała jedna z uczestniczek - Zuzanna Cieciura z kl.3pd

      Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce cyklicznie uczestniczy w projektach organizowanych w ramach programu Erasmus+. Tym razem 26 lutego rozpoczęliśmy wyprawę do Chorwacji z projektu Cultural Empathy. W podróży cały czas niecierpliwie wyczekiwaliśmy momentu, w którym będziemy mogli poznać naszych nowych zagranicznych przyjaciół. Gdy wreszcie nadszedł moment poznania rówieśników z innych krajów, nie mogliśmy oderwać się od wspólnych rozmów, a przede wszystkim od siebie. Już pierwszego dnia pobytu w Chorwacji udało nam się również zwiedzić Slavonski Brod - miasteczko, w którym mieszkaliśmy. Mogliśmy zobaczyć zwyczaje miejscowych lu

     • Solidarni z Ukrainą

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

      w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie nasza szkoła przyłącza się do zbiórki rzeczy i żywności. Pamiętamy także o porzucanych psach i kotach, które również liczą na nasze wsparcie.

     • Wyniki rekrutacji do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

      27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

      Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej, Komisja stwierdza, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie oraz wydanym na jego podstawie ogłoszeniu, zawierającym szczegółowe kryteria naboru. Deklaracje złożyło 31 osób (20 K i 11 M). Komisja postanowiła objąć wymienioną formą wsparcia wszystkich zgłoszonych uczestników

    • Z wizytą w partnerskiej szkole w Kladno
     • Z wizytą w partnerskiej szkole w Kladno

      W dniach 23 – 25 września br delegacja liceum odbyła służbową podróż do partnerskiej szkoły SOŠ SOU Kladno w Czechach. Głównym celem wizyty polskiej delegacji w składzie wicedyrektor Iwona Wania, pedagog szkolny Anna Kurańda – Korczyńska oraz nauczyciele Dorota Ciuk i Katarzyna Tokarczyk, był udział w obchodach jubileuszu 90 lecia powstania szkoły w Kladno. Wielickie liceum współpracuje z czeską szkołą od roku 2019 realizując wymianę uczniowską. Podczas pobytu w Czechach polscy nauczyciele aktywnie uczestniczyli w jubileuszowych aktywnościach szkoły. Zwiedzili okolicznościowe wystawy związane z powstaniem i działalnością szkoły, uczestniczyli w otwarciu nowych pomieszczeń szkolnych, degustowali potrawy sporządzone przez uczniów klas gastronomicznych, a przede wszystkim wzięli udział w uroczystej gali jubileuszowej.

     • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny" w naszej szkole.

       

      21 września 2021 roku w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce Pani Dyrektor Monika Szypuła odebrała 8 laptopów zakupionych w ramach projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

      Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. Na realizację projektu skierowanego łącznie do trzech szkół ogólnokształcących Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 75 tyś. złotych.  Zakup  24 laptopów możliwy był dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Celem projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny" jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy szkoły. Będzie mógł zostać także wypożyczony w przypadku ograniczenia zajęć dydaktycznych lub ich w pełni zdalnej realizacji i uzupełni wcześniej pozyskane w tym celu komputery.

    • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny" w naszej szkole.