• Najczęściej zadawane pytania

    •  

      

     1. Czy wystarczy, jeśli zaznaczyłem / zaznaczyłam Waszą szkołę w systemie elektronicznym?

     Nie, nasza szkoła NIE jest w systemie elektronicznym! Rekrutacja jest prowadzona w sposób tradycyjny.

      

     1. W jakiej formie mogę dostarczyć dokumenty do szkoły?

     Wszystkie dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym należy dostarczyć osobiście do szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) w terminach wyznaczonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

      

     1. Ile trzeba mieć punktów, żeby się dostać?

     Aktualnie nie obowiązuje żaden próg punktowy. O przyjęciu do szkoły decyduje ranking punktowy uporządkowany malejąco.

      

     1. Ile oddziałów może wybrać kandydat ?

     Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

      

     1. Czy ważna jest kolejność wybieranych oddziałów?

     Tak, ponieważ oddział wybrany jako pierwszy to ten, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.

      

     1. Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów?

     Nie, kandydat kwalifikowany jest tylko do jednego oddziału, który jest przez niego najbardziej preferowany. O przyjęciu decyduje uzyskana liczba punktów oraz limit miejsc w danej klasie.

      

     1. Jakie mam szanse dostać się do klasy 2 lub 3 wyboru jeśli nie zakwalifikuję się do klasy 1 wyboru?

     Przydział do klasy odbywa się na postawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata przy określonym limicie miejsc.

      

     1. W innej szkole dostałem / dostałam inną liczbę punktów - dlaczego?

     Liczba punktów zależy od wyboru przez szkołę przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji do danego oddziału.

      

     1. Mam mało punktów, ale bardzo chcę uczyć się w tej szkole. Kiedy będę wiedzieć, czy mam szansę?

      

     W dniu ogłoszenia list przyjętych do danej klasy.

      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
   • tel 12 278 32 77
    fax 12 288 08 35
   • ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
    32-020 Wieliczka
    Poland
   • Adres elektronicznej skrzynki podawczej
    LOMatejko475/SkrytkaESP
  • Logowanie